فروشگاه مقاله دانشجویی و دانش اموزی

تحقیق درمورد جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم سوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

جدول طرح درس سالانه

هدف کلي: تقویت مهارتهای زبانی یعنی گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن

سال تحصيلي :

88-1387

کلاس : سوم ابتدایی

درس : بخوانیم و بنویسیم

فعاليت هاي کتاب بنویسیم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

درس و صفحه

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

شنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

یکشنبه

جلسه دوم

شهادت حضرت علی (ع)

1

دوشنبه

جلسه سوم

1 تا 7

معارفه

2

سه شنبه

جلسه چهارم

1 تا 7

تقویت روحیّه ی سپاس گزاری از خداوند

بهترین سرآغاز

اوّل

2 و 3

6

شنبه

جلسه اول

دوم

1 تا 7

آشنایی و کسب مهارت در مطابقت دادن نهاد و گزاره

فعّالیّت ها

4

7

یکشنبه

جلسه دوم

1 تا 7

فعّالیّت ها

5

8

دوشنبه

جلسه سوم

1 تا 7

به نام خدا

6

9

سه شنبه

جلسه چهارم

8 تا 14

آشنایی با نهاد خانواده

لبخند نقّاشی

دوم

8 و 10

13

شنبه

جلسه اول

سوم

8 تا 14

آشنایی و کسب مهارت در کامل کردن جمله ها با توجّه به زمان فعل (ماضی ، بعید)

فعّالیّت ها

11

14

یکشنبه

جلسه دوم

8 تا 14

فعّالیّت ها

12

15

دوشنبه

جلسه سوم

8 تا 14

فعّالیّت ها

13

16

سه شنبه

جلسه چهارم

15 تا 21

آشنایی با چگونگی انتخاب نماینده کلاس

نماینده ی کلاس

سوم

14 تا 16

20

شنبه

جلسه اول

چهارم

15 تا 21

فعّالیّت ها

17

21

یکشنبه

جلسه دوم

15 تا 21

آشنایی با ترتیب اجزای جمله

فعّالیّت ها

18

22

دوشنبه

جلسه سوم

15 تا 21

فعّالیّت ها

19

23

سه شنبه

جلسه چهارم

15 تا 21

پدربزرگ

20

27

شنبه

جلسه اول

پنجم

22 تا 28

آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بچّه های کانون

چهارم

21 تا 23

28

یکشنبه

جلسه دوم

22 تا 28

فعّالیّت ها

24

29

دوشنبه

جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه

30

سه شنبه

جلسه چهارم

شنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

یکشنبه

جلسه دوم

دوشنبه

جلسه سوم

سه شنبه

جلسه چهارم

شهادت امام جعفر صادق (ع)

4

شنبه

جلسه اول

دوم

22 تا 28

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد حروف اضافه

فعّالیّت ها

25

5

یکشنبه

جلسه دوم

22 تا 28

فعّالیّت ها

26

6

دوشنبه

جلسه سوم

22 تا 28

فعّالیّت ها

27

7

سه شنبه

جلسه چهارم

22 تا 28

قوی ترین پرنده ی دنیا

28 تا 31

11

شنبه

جلسه اول

سوم

29 تا 35

آشنایی با بهداشت و حفظ محیط زیست

ما فقط یک کرده ی زمین داریم

پنجم

33 تا 36

12

یکشنبه

جلسه دوم

29 تا 35

فعّالیّت ها

37

13

دوشنبه

جلسه سوم

29 تا 35

فعّالیّت ها

38

14

سه شنبه

جلسه چهارم

29 تا 35

آشنایی و کسب مهارت در کامل کردن جمله ها با توجه به زمان فعل (حال ، گذشته ، آینده)

فعّالیّت ها

39

18

شنبه

جلسه اول

چهارم

29 تا 35

فعّالیّت ها

40

19

یکشنبه

جلسه دوم

29 تا 35

مهربان مثل آفتاب

41

20

دوشنبه

جلسه سوم

36 تا 42

تقویت روحیّه ی توجّه به بهداشت و حفظ محیط زیست

حرف های یک نقّاشی

ششم

42 تا 44

21

سه شنبه

جلسه چهارم

36 تا 42

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد نقش نمای (را)

فعّالیّت ها

45

25

شنبه

جلسه اول

پنجم

36 تا 42

فعّالیّت ها

46

26

یکشنبه

جلسه دوم

36 تا 42

فعّالیّت ها

47

27

دوشنبه

جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه

28

سه شنبه

جلسه چهارم

شنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

یکشنبه

جلسه دوم

دوشنبه

جلسه سوم

سه شنبه

جلسه چهارم

36 تا 42

درختی که فرار کرد

48 تا 50

2

شنبه

جلسه اول

دوم

43 تا 49

تقویت روحیّه اعتماد به نفس

خود را دست کم نگیریم

هفتم

52 تا 54

3

یکشنبه

جلسه دوم

43 تا 49

گسترش کلمه

فعّالیّت ها

55

4

دوشنبه

جلسه سوم

43 تا 49

فعّالیّت ها

56

5

سه شنبه

جلسه چهارم

43 تا 49

فعّالیّت ها

سحر

57

9

شنبه

جلسه اول

سوم

50 تا 56

تقویت روحیه فداکاری و ایثار

فداکاری

هشتم

58 تا 61

10

یکشنبه

جلسه دوم

50 تا 56

آشنایی با (بدل)و کسب مهارت در کاربرد آن

فعّالیّت ها

62

11

دوشنبه

جلسه سوم

50 تا 56

فعّالیّت ها

63

12

سه شنبه

جلسه چهارم

50 تا 56

فعّالیّت ها

64

16

شنبه

جلسه اول

چهارم

57 تا 63

آشنایی با ادیسون

فکر روشن

نهم

65 تا 67

17

یکشنبه

جلسه دوم

57 تا 63

کسب مهارت در مطابقت دادن زمان ها و اشخاص

فعّالیّت ها

68

18

دوشنبه

جلسه سوم

عید سعید قربان

19

سه شنبه

جلسه چهارم

57 تا 63

فعّالیّت ها

69

23

شنبه

جلسه اول

پنجم

57 تا 63

روز پدر

70

24

یکشنبه

جلسه دوم

64 تا 70

تقویت روحیّه نوع دوستی و احترام به بزرگترها

اتوبوس

دهم

71 تا 73

25

دوشنبه

جلسه سوم

64 تا 70

آشنایی و کسب مهارت در تشخیص نهاد و گزاره در جمله

فعّالیّت ها

74

26

سه شنبه

جلسه چهارم

ارزشیابی ماهیانه

30

شنبه

جلسه اول

ششم

یکشنبه

جلسه دوم

دوشنبه

جلسه سوم

سه شنبه

جلسه چهارم

شنبه

جلسه اول

اول

دي ماه

64 تا 70

فعّالیّت ها

75

1

یکشنبه

جلسه دوم

64 تا 70

فعّالیّت ها

76

2

دوشنبه

جلسه سوم

64 تا 70

مالت را محکم نگه دار

77 تا 79

3

سه شنبه

جلسه چهارم

71 تا 77

آشنایی با تاریخجه ی پرواز

پرواز

یازدهم

81 تا 83

7

شنبه

جلسه اول

دوم

71 تا 77

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد فعل

فعّالیّت ها

84

8

یکشنبه

جلسه دوم

71 تا 77

فعّالیّت ها

85

9

دوشنبه

جلسه سوم

71 تا 77

فعّالیّت ها

86

10

سه شنبه

جلسه چهارم

71 تا 77

هواپیما

87

14

شنبه

جلسه اول

سوم

78 تا 84

آشنایی با وسایل ارتباطی (تلفن ، دورنگار)

سلام آقای بِِل

دوازدهم

88 تا 90

15

یکشنبه

جلسه دوم

78 تا 84

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد افعال ، ماضی مستمر ، مضارع مستمر

فعّالیّت ها

91

16

دوشنبه

جلسه سوم

تاسوعای حسینی

17

سه شنبه

جلسه چهارم

78 تا 84

فعّالیّت ها

92

21

شنبه

جلسه اول

چهارم

78 تا 84

فعّالیّت ها

93

22

یکشنبه

جلسه دوم

78 تا 84

طمع مورچه

94 تا 96

23

دوشنبه

جلسه سوم

85 تا 91

آشنایی و توجّه به عظمت پروردگار

بهترین خاطره

سیزدهم

98 تا 100

24

سه شنبه

جلسه چهارم

85 تا 91

فعّالیّت ها

101

28

شنبه

جلسه اول

پنجم

85 تا 91

آشنایی و کسیب مهارت در کاربرد صفت سنجی (ساده ، تفصیلی ، عالی)

فعّالیّت ها

102

29

یکشنبه

جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه

30

دوشنبه

جلسه سوم

سه شنبه

جلسه چهارم

شنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

یکشنبه

جلسه دوم

دوشنبه

جلسه سوم

دوره دروس

1

سه شنبه

جلسه چهارم

امتحانات نوبت اول

5

شنبه

جلسه اول

دوم

امتحانات نوبت اول

6

یکشنبه

جلسه دوم

85 تا 91

فعّالیّت ها

103

7

دوشنبه

جلسه سوم

85 تا 91

فعّالیّت ها

104

8

سه شنبه

جلسه چهارم

85 تا 91

آسمان ، آب ، زمین

105

12

شنبه

جلسه اول

سوم

92 تا 98

اشنایی با حضرت علی (ع) و سخنان آن حضرت

امام و پروانه ها

چهاردهم

106 تا 108

13

یکشنبه

جلسه دوم

92 تا 98

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد صفت سنجشی (ساده ، تفصیلی ، عالی)

فعّالیّت ها

109

14

دوشنبه

جلسه سوم

92 تا 98

فعّالیّت ها

110

15

سه شنبه

جلسه چهارم

92 تا 98

فعّالیّت ها

111

19

شنبه

جلسه اول

چهارم

99 تا 105

آشنایی و توجه به سنّ تکلیف

روز زیبای زندگی

پانزدهم

112 تا 114

20

یکشنبه

جلسه دوم

99 تا 105

فعّالیّت ها

115

21

دوشنبه

جلسه سوم

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

22

سه شنبه

جلسه چهارم

99 تا 105

آشنایی و کسب مهارت در کاربرد (مَثَل)

فعّالیّت ها

116

26

شنبه

جلسه اول

پنجم

99 تا 105

فعّالیّت ها

117

27

یکشنبه

جلسه دوم

اربعین حسینی

28

دوشنبه

جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه

29

سه شنبه

جلسه چهارم

شنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

یکشنبه

جلسه دوم

دوشنبه

جلسه سوم


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
63_907272_3695.zip33.1k